Privacyverklaring

Vanwege de Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is, is de Stichting Vrienden Van LCKV verplicht aan te geven wat er met welke gegevens gedaan wordt:

Welke gegevens?

Van iedere “Vriend van LCKV” die zich aanmeldt worden de NAW gegevens, geboortedatum en het e-mailadres opgevraagd en in een excelbestand en mailinglist opgeslagen bij het bestuurslid die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

NAW gegevens: om uitnodigingen te kunnen versturen.
E-mailadres: om uitnodigingen en nieuwsbrieven te kunnen versturen.
Geboortedatum: om te bepalen of een Vriend de leeftijd heeft bereikt van 70 jaar en hierdoor vrijgesteld is van contributie.

Wat gebeurt er na afmelding?

Als een Vriend zich uitgeschreven heeft worden zijn gegevens uit het excelbestand en mailinglist verwijderd door het bestuurslid ledenadministratie.
Wel kan er nog tot maximaal 5 jaar in de historie gekeken worden. Daarna worden alle gegevens definitief verwijderd. Op verzoek kunnen gegevens ook direct worden verwijderd.

Gebruik foto’s op website

Iedere “Vriend van LCKV” is er van op de hoogte dat er foto’s van de activiteiten op de website geplaatst kunnen worden. Zij kunnen zowel vooraf als achteraf aangeven of ze hier bezwaar tegen hebben.