Over ons

Het was Theo Willem van Leeuwen die het initiatief nam tot het opzetten van de ‘Vrienden van….’, zoals Vrienden van LCKV in het kort genoemd wordt. Aanleiding was zijn waarneming dat veel LCKV’ers, ook als ze niet meer actief zijn binnen de LCKV, zich toch nog altijd betrokken blijven voelen. Steeds weer blijkt dat de LCKV in één van de belangrijkste fasen van een mensenleven een fikse rol speelt.

De oprichting van ‘Vrienden van…’ bleek een schot in de roos. In betrekkelijk korte tijd schreven zich ruim 200 belangstellenden in als lid en de activiteiten worden goed bezocht. De verlaging van de minimumleeftijd naar 25 jaar zorgde bovendien voor een forse toename van het aantal leden.

Het bestuur

Het huidige bestuur van Vrienden van LCKV bestaat uit zeven (oud‐)leden van de LCKV, van wie er drie ook bestuurservaring hebben. Samen werken zij aan een levende vriendenclub. LCKV‐formateur in hart en nieren, Koos Jansen, die het stokje inmiddels heeft overgedragen aan Arjen van Driel, zorgde voor de samenstelling:

Vrienden van bestuur 2023

Diederik Visser – Voorzitter
Loes Donker-de Vrind – Secretaris

Claudia van Osnabrugge – Penningmeester /2e Voorzitter

Annemarie Bakema ‐ Webbeheer / Ledenadministratie

Koen van der Poel ‐ Communicatie
Arjen van Driel – Activiteiten / Emst
Karin Meuleman – Evenementen

De LCKV loopt als een rode draad door de levens van de ploeg. De condities die hun bestuurswerk nuttig en leuk maken zijn gelijk aan die uit het verleden: serieus aan doelen werken in combinatie met humor en gezelligheid met een biertje en een wijntje. Een aantal bestuursleden heeft zijn/haar partner bij de LCKV ontmoet, heeft kinderen die als deelnemer of staflid meegaan, die op de zolder werken, die opzetleider zijn of die inmiddels zelf alweer een LCKV-relatie hebben.

Organisatievorm

Het bestuur heeft voor een werkbare en transparante organisatievorm gekozen die ook de verbinding blijft tonen die er met LCKV Jeugdvakanties is; ‘Vrienden van…’ is een stichting.

Doelen, de website en de toekomst

Allereerst staan de ‘Vrienden van…’ natuurlijk voor het onderhouden van een netwerk van
(oud‐) LCKV’ers. Een jaarlijkse ontmoeting en eens in de zoveel tijd een groter feest, die twee zaken blijven op de agenda staan. Daarnaast worden er aanvullende activiteiten georganiseerd. De data daarvan zijn op deze website te vinden.